Форум на жени

  • Претседател
  • Ген. Секретар
  • Извршен
  • Централен
  • Надзорен

2016-03-15 (1)

 

 

 

 

 

 

Јулиана Николова

Родена 14.07.1975 година во Велес, каде што завршува основно и средно образование.
Дипломира на Природно – математички факултет во Скопје, отсек информатика.
Работи како професор по информатички предмети во Гимназија „Јосип Броз Тито“. – Скопје.
Мајка на едно дете.

Член на ЛДП од 1994 година.
– член на извршен одбор на млади на ЛДП, ОО Велес;
– секретар на млади на ЛДП, ОО Велес;
– член на извршен одбор на либерално – демократска младина;
– член на извршен одбор на ОО Аеродром;
– секретар на Форум на жени на ЛДП;
– тековно, претседатл на Форум на жени на ЛДП;

Контакт: nikolovajuliana@gmail.com

 

Danica Cadieva_3

 

 

 

 

 

Даница Чадиева

Родена 17,05,1976 година.
Мажена, мајка на едно дете.

Основно и средно училиште има завршено во Велес.
Дипломира на правниот факултет Јустинијан први во 2001 година.
Положен правосуден испит во 2004 година.

2001-2002 стажира во основен Суд Велес.
2002 до денес работи како адвокат, а од 2007 во сопствена адвокатска канцеларија/друштво.

Член на ЛДП од 2004 година.
Член на ИО на ЛДП Велес.
од 07.06.2015 Секретар на Форум на жени на ЛДП.

Контакт: adv.cadievadanica@hotmail.com

ред. бр. Име Презиме Општина
1 Благородна Шопова Велес
2 Весна Глигоријевска Куманово
3 Весна Миркова Ресен
4 Даница Чадиева Велес
5 Елизабета Ристовска Центар
6 Жана Аризанкова Центар
7 Јасмина П. Миленковиќ Струмица
8 Јулиана Николова Аеродром
9 Мара Столеска Гази Баба
10 Марина Чорбеска Кисела Вода
11 Силвана Трбогазова Аеродром
12 Снежана Тодоровска Битола
13 Соња Георгиева Виница
14 Тања Атанасова Костоски Карпош
ред. бр. Име Презиме Општина
1 Александра Неделковска Прилеп
2 Ане Савеска Кичево
3 Благородна Шопова Велес
4 Верица Буралиева Струмица
5 Весна Глигоријевска Куманово
6 Весна Миркова Ресен
7 Виолета Здравковска Аеродром
8 Даница Чадиева Велес
9 Дијана Котеска Новаци
10 Елизабета Ристовска Центар
11 Елена Тевчева Велес
12 Евдокија Тасевска Центар
13 Жана Аризанкова Центар
14 Зорица Попова Илиева Велес
15 Ирина Митева Струмица
16 Јасмина Мицовска Прилеп
17 Јасмина Поркојевиќ Миленковиќ Струмица
18 Јулиана Николова Аеродром
19 Јулијана Христовска Битола
20 Лена Филиповиќ Куманово
21 Лидија Јефтовиќ Охрид
22 Маја Стојанова Аеродром
23 Мара Столеска Гази Баба
24 Маргарита Карајанова Гевгелија
25 Марија Атанасовска Битола
26 Марина Атанасовска Гази Баба
27 Марина Чорбеска Кисела Вода
28 Милена Каревска Куманово
29 Наташа Малинка Миновска Центар
30 Радмила Манчевска Виница
31 Рената Арнаудова Охрид
32 Силвана Трбогазова Аеродром
33 Снежана Димовска Битола
34 Снежана Тодоровска Битола
35 Соња Георгиева Виница
36 Соња Николовска Кисела Вода
37 Софија Аксеновска Гевгелија
38 Софија Ручкоманова Гевгелија
39 Тања Атанасова Карпош
ред. бр. Име Презиме Општина
1 Силвана Кујунџиева Струмица
2 Ксенија Мазаковска Аеродром
3 Сашка Николовска Кисела Вода