Извршен Одбор

ред. бр. Име Презиме Општина
1 Филип Аврамчев Центар
2 Билјана Аврамоска Ѓореска Аеродром
3 Валентин Груевски Битола
4 Благој Индов Велес
5 Владимир Кироски Карпош
6 Никица Корубин Центар
7 Марјан Костадинов Виница
8 Дуфе Кукоски Ген. секретар
9 Јован Манасијевски Ѓорче Петров
10 Горан Милевски Претседател
11 Стефан Миноски ЛиДеМ
12 Јулиана Николова Форум на жени
13 Зоран Павловски Куманово
14 Ристо Пенов Центар
15 Јане Станкоски Прилеп
16 Ивица Тодоровски Ѓорче Петров
17 Дејанчо Цветановски Центар
18 Зоран Шапуриќ Аеродром