Извршен Одбор

ред. бр. Име Презиме Општина
1 Билјана Аврамоска Ѓореска Аеродром
2 Филип Аврамчев Центар
3 Игор Вељаноски Потпретседател
4 Валентин Груевски Битола
5 Моника Зајкова ЛиДеМ
6 Никица Корубин Центар
7 Марјан Костадинов Виница
8 Дуфе Кукоски Ген. секретар
9 Јован Манасијевски Ѓорче Петров
10 Горан Милевски Претседател
11 Јулиана Николова Форум на жени
12 Зоран Павловски Куманово
13 Ристо Пенов Центар
14 Јане Станкоски Прилеп
15 Ивица Тодоровски Ѓорче Петров
16 Дејанчо Цветановски Центар
17 Зоран Шапуриќ Потпретседател