Либерално Демократска Младина

Lidem-logo


 • Претседател
 • Ген. Секретар
 • Потпретседател/и
 • Извршен одбор
 • Централен одбор
 • Надзорен одбор
 • Унифицирани правила

 

 

 

 

 

 

 

Моника Зајкова
Родена на 21.02.1991 година во Скопје

__________________________________

Образование
• 2017 година / положен правосуден испит.
• 2016 година / магистер на правни науки од областа на граѓанско право, на Факултетот за Правни науки при ФОН Универзитет, просек 10,00.
• 2009 – 2010 година / дипломиран правник на Факултетот за Правни науки при ФОН Универзитет, просек 10,00.
• 2008 – 2009 година / завршено средно економско-правно училиште во СЕПУГС ,,Васил Антевски-Дрен” -Скопје.

Работно искуство
• Моментална работна позиција: советник во Комисија за европски прашања, Законодавно-правна Комисија, Комисија за надворешна политика, Комисија за економски прашања и Национален Совет за европски интеграции во Собранието на Р.Македонија;
• 3 години работно искуство како приправник вработен во Адвокатско друштво Китановски во Скопје;
• 1 година работно искуство како демонстратор по предметите соцологија на право и уставно право на Правниот факултет при ФОН Универзитет во академската година 2013/2014;
• 5 месеци работно искуство како демонстратор по предметот социологија на право на Правниот факултет при ФОН Универзитет во академската година 2012/2013 ;
• 5 месеци работно искуство како демонстратор по предметот облигационо право на Правниот факултет при ФОН Универзитет во академската година 2011/2012

Учевство и членување во проекти и здруженија
• 2017 година / Учесник на првата генерација на АЛУМНИ членови во рамки на Либералната политичка академија за млади, модул 1, во соработка со Фондација Борис Дивкович и Централна Интернационална Шведска Фондација, Сплит, Р.Хрватска;
• 2017 година / Учесник и помошник организатор на проектот ,,Be clean, be green, be world’s recycling machine’’ организиран во рамки на Либералната политичка академија за млади, модул 2, во соработка со Фондација Борис Дивкович и Централна Интернационална Шведска Фондација;
• Учесник и организатор на проект ,, Your voice, your future” организиран во рамки на Либералната политичка академија за млади, модул 1, во соработка со Фондација Борис Дивкович и Централна Интернационална Шведска Фондација;
• 2014 – 2017 година / Меѓународен секретар на Либерално – Демократската Младина на Р.Македонија;
• 2011 година / Член на Евро- Атлански Совет на Македонија;
• 2013 година / Учевство во проект Фабрика на знаење, работа на маркетинг план, план за производство и план за организација на АД Фабрика КАРПОШ Скопје;
• 2010 – 2013 година / Генерален секретар на Младинскиот Културен Клуб при Фон Универзитет;
• 2010 – 2013 година Член на Евро- атланскиот Клуб на млади при Фон Универзитетот;
• 2010 – 2013 година Член на Ерасмус Студентската мрежа во секторот на Фон Универзитетот;
• 2010 – 2013 година Член на извршен одбор на Македонскиот Центар за Евроатлански интеграции формиран во учебната 2010/2011 во рамките на Фон Универзитетот;
• 2010 – 2012 година Учевство во проект ExchangeAbillity;
• 2011 –2012 година Заменик претседател на ЕСН(ерасмус студентска мрежа ) во секторот на Фон Универзитетот;
• 2012 година Учевство во проект ,,Фабрика на знаење’’, работа на маркетинг план за ПЕЖО Македонија;
• 2012 година Организација на работна посета на НАТО и Европската Комисија во рамки на активностите на Фон Универзитет;
• 2012 година Претставник на Ерасмус студентска мрежа- ФОН на Генерално Собрание во Гранада, Шпанија;
• 2012 година Организатор и учесник во проектот ,,Мултикултурна недела на Фон Универзитет’’ во соработка со Кралството Шпанија и УНЕСКО;
• 2011 година Учевство на елитна школа за Европско право, одржана во Бар, Р.Црна Гора;
• 2011 година Учевство во проект ,,Фабрика на знаење’’;
• 2011 година Учесник во Симулација на НАТО Самит на тема: „Проширување на Западен Балкан“, организирана од страна на Евро- Атланскиот Совет на Македонија;
• 2011 година Организатор и учесник на трибина по повод „Ден на мирот’’ организирана во рамки на Младинскиот Културен Клуб при Фон Универзитет;
• 2011 година Учесник на дебата по повод „Интернационален ден на толеранцијата’’ организирана во рамки на Младинскиот Културен Клуб при Фон Универзитет;
• 2011 година Учесник на дебата по повод „Ден на албанската азбука’’ организирана во рамки на Младинскиот Културен Клуб при Фон Универзитет;
• 2010 година Учевство во Младинска Конференција „Заеднички Визии’’ во рамки на Младинскиот Културен Клуб при Фон Универзитет;
• Учество во проект “International Body voices” организиран во рамки на Младинскиот Културен Клуб при Фон Универзитет во соработка со Кралството Шпанија и УНЕСКО;
• Соработник во организирање на „Креативна работилница за стипендисти“ во рамки на проектната настава при Фон Универзитет.

Дипломи, акредитации, признанија и пофалници
• Диплома за завршен 8ми степен (FCE) курс по Англиски јазик;
• Cвидетелства за завршени 8 години нижо музичко образование;
• Certificate for successful completion of training for basic communication, negotiation skills and work ethics;
• Сертификат за учество на Младинска Конференција ,,Заеднички визии”, одржана во Скопје на 15.05.2010 година;
• Сертификат за учество на Школа за Европско право, подржана од фондација Конард Аденауер, одржана во Бар, Р. Црна Гора;
• Благодарница за организирање проект Мултикултурна недела на ФОН Универзитет;
• Сертификат за учество во проект ,,Фабрика на знаење’’ 2011 година;
• Сертификат за активен придонес од 40 работни часови во проект ,,Фабрика на знаење’’ 2012 година;
• Сертификат за успешно реализирана обука за обучувачи за CV и мотивационо писмо во рамки на TEMPUS програмата;
• Сертификат за учество во проект ,,Фабрика на знаење’’ 2013 година;
• Сертификат за учество во проект ,,Фабрика на знаење’’ и успешно реализирана практикантска работа во компанијата ф-ка ’’КАРПОШ’’ А.Д. Скопје во временски период од три месеци во академската 2012/13 година;
• Certificate for participation and contribution in the NATO STUDENT SIMULATION-Meeting of NATO Foreign Ministers: NATO Enlargement in the Western Balkans organized by Euro-Atlantic Council of Macedonia in Tetovo 01st October 2011;
• Certificate of completion for successful completion of workshop BUSINESS DRAMA ON PODIUM- FROM PRESENTER TO TOP PERFORMER, 04.02.2015;
• Certificate, International Federation of Liberal Youth, for facilitator in the seminar: “You(th) in the <3 of the Decision-Making in Times of Transition, Skopje, Macedonia, 30 June – 3 July 2016;
• Certificate of attendance, attended the ELF seminar entitled as Regional Liberal Political Academy for Youth, 30th November, 2016, Brussels.
• Certificate for attended the open workshop ,,Be clean, be green, be world’s recycling machine’’ organized by the macedonian group from modul 2 of the Regional Liberal Political Academy in co-operation with Boris Divkovic Foundation and Centre Party International Foundation, Project Mentor Vildana Beslija, 23.09.2017, municipality center Skopje.

Странски јазици
• Англиски
– Одлично ниво на познавање:
      Читање, слушање, зборување и пишување;

• Руски јазик
– Добро ниво на познавање:
      Читање, слушање, зборување и пишување;

• Шпански јазик
– Добро ниво на познавање:
        Читање, слушање, зборување и пишување;

• Српски јазик
– Одлично ниво на познавање:
        Читање, слушање, зборување и пишување;

• Хрватски јазик
– Добро ниво на познавање:
        Читање, слушање, зборување и пишување;

 

Партиска биографија

2015 – 2017

 • Меѓународен секретар на Либерално демократската младина,
 • член на Централен одбор на Либерално демократкската младина,
 • член на Извршен одбор на Либерално демократската младина,
 • член на извршен одбор на општинска организација Аеродром;

2015 –

 • член на Извршниот одбор на ISEEL (Balkan Liberal Network);

2013 –

 • член на Централен одбор на Либерално демократкската младина,
 • член на извршен одбор на општинска организација Аеродром;

2009 –

 • член на Либерално Демократската партија.

Ангажмани  и организација на семинари:

 • Активен ангажман во кампањата за Локални избори, 2013 година;
 • Учесник на семинар : ЕФИКАСНА ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА НАЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКАТА МЛАДИНА, организиран од FNF (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit), 30.09.2013 година, Крушево, Р.Македонија;
 • Учесник на есенски конгрес на ISEEL, 05.10.2013 год. во Клуж – Р.Романија;
 • Активен ангажман во кампањата за Претседателски избори, 2014 година;
 • Учесник на обука ,, Вклучување на младите во изборна кампања, организирана од OSCE, 15.03.2014 година;
 • Учесник на работилница за меѓупартиска соработка помеѓу Либерално демократска младина Македонија и Младежко ДПС Бугарија, организирано од ISEEL и VVD, Софија, 10.05.2014 година;
 • Учесник на ISEEL Summer Conference: ,, Youth unemployment and migration’’, 07.08-10.08.2014, Скопје, Р.Македонија;
 • Учесник на конференцијата организирана од страна на ISEEL во соработка со D66 на тема: ,, The never ending role of nationalism in the Balkans”, 04.09-06.09.2015 год.во Софија,Р.Бугарија;
 • Учесник на летна академија на Lymec: ,, A Europe that works for young people’’, 01.06- 03.06.2015 година, Брисел, Белгија.
 • Учесник и организатор на семинар, реализиран во соработка со FNF (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) , на тема: Capacity Building for New LiDeM Members -13.11-15.11.2015 година, Струмица, Р.Македонија;
 • Организатор на семинар, реализиран во соработка со Lymec, на тема: ,, Strengthening democracy in the Balkans and empowering young activists, 20.02- 21.02.2016 година, Скопје, Р.Македонија;
 • Говорник на 7-мата Национална Конференција на Младежко ДПС од Р.Бугарија, 02.04.2016 година, во Софија, Р.Бугарија;
 • Организатор на семинар, реализиран во соработка со IFLRY ( International Federation of Liberal Youth), на тема: ,,Defining the terms:(youth) co-management and co-decision making: Youth in times of political transition: challenges in Macedonia’’, Младите во <3 на процесот на донесување на одлуки во период на политичка транзиција, 30.06-03.07.2016 година, Скопје, Р.Македонија.
 • Организатор на тренинг-семинар, реализиран во соработка со FNF (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit), на тема: “Вклученоста на младите во процесот на изборната кампања “,08 – 28.08.2016год., Охрид, Р.Македонија;
 • Учесник на политичка академија за либерализам, прв модул, организирана од Фондација Борис Дивкович од Р.Босна и Херцеговина и Централната шведска фондација од Шведска од 14.06-19.06.2016 год. во Мостар, Р.Босна и Херцеговина, од 03.10- 09.10.2016 година во Сараево, Р.Босна и Херцеговина и од 25.11-30.11.2016 година во Брисел;
 • Учесник на семинар за стратегиско советување организиран од VVD, 10-16.10.2016 година, Маврово, Р.Македонија;
 • Говорник на 18-тиот роденден на Младешко ДПС од Р.Бугарија, 01.11.2016 година во Софија, Р.Бугарија;
 • Учесник и организатор на проект ,, Your voice, your future” организиран во рамки на Либералната политичка академија за млади, модул 1, во соработка со Фондација Борис Дивкович и Централна Интернационална Шведска Фондација, 2016 година;
 • Активен ангажман во кампањата за Парламентарни избори, 2016 година;
 • Претставник на ЛДП на Конгресот на Алијансата на Либерали и Демократи од Европа (АЛДЕ), 01.12-03.12.2016, во Варшава, Р.Полска;
 • Организатор на активност за подршка на референдумот во Гевгелија со парола,, Гласај против рудниците на смртта’’, 20.05.2017 година;
 • Учесник и организатор на семинар, реализиран во соработка со FNF (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit), на тема: ,,Зајакнување на внатрешната комуникација на ЛиДеМ’’, од 26.05-28.05.2017 година во Куманово, Р.Македонија;
 • Учесник и организатор на семинар, реализиран во соработка со FNF (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit), на тема: ,, Учество на ЛиДеМ во локалните избори’’, 18.08-20.08.2017 година, Охрид, Р.Македонија ;
 • Учесник и помошник организатор на проектот ,,Be clean, be green, be world’s recycling machine’’ организиран во рамки на Либералната политичка академија за млади, модул 2, во соработка со Фондација Борис Дивкович и Централна Интернационална Шведска Фондација;
 • Активен ангажман во кампањата за Локалните избори 2017 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кире Геговски

Дипл. Криминолог  / Посдипломски студии на Економски факултет  / Вработен

Активен член на Либерално демократската партија од 2009 година.

 • Член на Извршен одбор на ЛиДеМ 2015-2017
 • Член на Централен одбор на ЛиДеМ 2012-2015
 • Секретар на ОО на ЛиДеМ Ѓорче Петров до 2012 год.
 • Член на ИО на ОО Ѓорче Петров од 2010 год.

 

 

 

 

 

 

Давид Цаневски                    Александар Стојановски

Моника Зајкова

Кире Геговски

Александар Стојановски

Давид Цаневски

Зоран Петревски

Катерина Димовска

Димитар Елковски

Борче Груевски

Денис Каревски

Роберт Таневски

Теодор Индов

Бојана Генова

Базе Цонев

Димитар Ванчов

Владимир Јосифовски

Санда Крекиќ

Саше Јаневски

Јелена Мишиќ

Ерина Николова

Симона Басталиќ

Членови на ЦО 

Моника Зајкова – Аеродром

Ерина Николова – Аеродром

Александар Стојановски – Битола

Борче Груевски – Битола

Катерина Димовска- Битола

Марјан Котевски- Битола

Димитар Елковски – Битола

Вера Крстева – Босилово

Цветанка Петрова – Велес

Тео Индов – Велес

Наум Алулоски – Вевчани

Стефан Спасиќ- Г.Баба

Кристијан Марковски- Г.Баба

Јелена Мишич- Г.Баба

Илија Ѓошев – Гевгелија

Кире Геговски – Ѓорче Петров

Симона Басталиќ-Ѓорче Петров

Михаил Огненовски- Ѓорче Петров

Дарко Геговски- Ѓорче Петров

Иван Петрушевски – Карпош

Мартин Спасевски – Карпош

Санда Крекиќ – Карпош

Марко Стојковски –К.Вода

Сања Јовановска- К.Вода

Наташа Митевска – Кратово

Дени Богатинов – Кочани

Давид Цаневски – Куманово

Денис Каревски – Куманово

Роберт Таневски – Куманово

Александар Тасиќ – Куманово

Бојан Каревски – Куманово

Саше Јаневски – Петровец

Зоран Петревски- Прилеп

Мартин Станчевски- Прилеп

Кристина Митева – Радовиш

Стојне Стоилова – Струмица

Стојан Стојковски – Центар

Владимир Јосивоски – Центар

Димитар Ванчов – Центар

Бојана Генова – Чаир

 

Членови на ЦО по функција

Ема Стојова – претседател Ѓ.Петров

Целе Јолевски – претседател Битола

Баже Цонев – претседател Кочани

Стефан Марковиќ – претседател Г.Баба

 

Александар Јозиќ – Ѓ. Петров

Владимир Попов – Чаир

Моника Стојчевска – Битола

www.ldp.mk/liberalno-demokratska-mladina