Либерално Демократска Младина

Lidem-logo


 

  • Претседател
  • Ген. Секретар
  • Извршен одбор
  • Централен одбор
  • Надзорен одбор
  • Унифицирани правила

????????????????????????????????????

Стефан Миноски

Роден е на 11.02.1989 год., во Скопје Република Македонија.
Во 2007 год. завршува средно образование во техничкото училиште “Михало Пупин ” – Скопје.
2012 год. дипломира на Машинскиот Факултет во Скопје на поле Мехатроника.
Има учествувано на бројни обуки организирани од фондацијата Фридрих Науман за дебата и комуникација. Има учествувано на многу други семинари во републикава и надвор. Говори англиски јазик.
Генерален секретар на ЛиДеМ 2010 – 2012 год.
2012 Реизбран за Генерален Секретар на младите либерал демократи-ЛиДеМ
2015 Избран за Претседател на младите либерал демократи-ЛиДеМ.

????????????????????????????????????

Стефан Спасиќ

Роден е на 26.02.1994 год. во Скопје, Република Македонија.
Во 2012 год. завршува средно образование во средното стручно училиште „Васил Антевски – Дрен“ Скопје
Во моментот е студент на правниот факултет при универзитетот „Климент Охридски – Битола“.
Има учествувано на бројни обуки, дебати и семинари како во републиката така и надвор од неа.
Течно говори англиски и српски јазик.
Член на ЛДП е од 2011 година.

ред. бр. Име Презиме Општина
1 Стефан Миноски Претседател / Ѓорче Петров
2 Стефан Спасиќ Генерален секретар / Гази Баба
3 Симона Басталиќ Ѓорче Петров
4 Кире Геговски Ѓорче Петров
5 Борче Груевски Битола
6 Моника Зајкова Аеродром
7 Филип Јаневиќ Куманово
8 Саше Јаневски Петровец
9 Емил Лазаревски Центар
10 Никола Милевски Битола
11 Сашка Николовска Кисела Вода
12 Зоран Петрески Прилеп
13 Маја Стојанова Центар
14 Стојан Стојкоски Центар
15 Давид Цаневски Куманово
16. Кристијан Марковски Гази Баба
ред. бр. Име Презиме Општина
1. Моника Зајкова Аеродром
2. Марија Николовска Аеродром
3. Борче Груевски Битола
4. Никола Милевски Битола
5. Александар Тошевски Битола
6. Александар Чачоровски Битола
7. Анита Кузевска Битола
8. Вера Крстева Босилово
9. Цеце Петрова Велес
10. Стефан Спасиќ Гази Баба
11. Кристијан Марковски Гази Баба
12. Зоран Јанов Гевгелија
13. Стефан Миноски Ѓорче Петров
14. Кире Геговски Ѓорче Петров
15. Симона Басталиќ Ѓорче Петров
16. Дарко Геговски Ѓорче Петров
17. Михаил Огненовски Ѓорче Петров
18. Давид Цаневски Куманово
19. Филип Јаневиќ Куманово
20. Денис Каревски Куманово
21. Миодраг Трајковски Куманово
22. Давид Никиќ Куманово
23. Соња Николовска Кисела Вода
24. Сашка Николовска Кисела Вода
25. Стефани Василевска Кисела Вода
26. Марко Стојановски Кисела Вода
27. Симона Несторова Карпош
28. Санда Крекиќ Карпош
29. Маја Арнаудова Охрид
30. Саше Јаневски Петровец
31. Александар Стојчески Прилеп
32. Зоран Петрески Прилеп
33. Стојне Стоилова Струмица
34. Кристина Ѓорѓиевска Св.Николе
35. Маја Стојанова Центар
36 Емил Лазаревски Центар
37. Стојан Стојкоски Центар
38. Душан Антонијевски Центар
39. Владимир Попов Чаир
ред. бр. Име Презиме Општина
1. Никола Димовски Битола
2. Мите Мишоков Гази Баба
3. Роберт Зафировски Ѓорче Петров

www.ldp.mk/liberalno-demokratska-mladina