Комисии / Совети

1. Дипломатски Совет на ЛДП

2. Статутарно-правна комисија     …… повеќе

3. Совет за здравство …… повеќе

4. Совет за безбедност и одбрана …… повеќе

5. Совет за евро-атлански интерграции ….. повеќе

6. Совет за образование ….. повеќе