Портпарол

11046943_10206235603390476_429015735422865190_n

 

Филип Јаневиќ
Роден 26.03.1988 во Куманово

Образование
Средно општинско училиштe Гимназија “Гоце Делчев” Куманово
Дипломиран правник на правниот факултет “Јустинијан Први”Скопје
Магистар по правни науки од областа на уставното право, Правен Факултет “Јустинијан Први” Скопје. Магистрира на тема “Улогата на ЗЕЛС во процесот на одлучување на локално ниво”
Положен правосуден испит

Неформално Образование
Сертификат за успешно завршен тренинг за политичка кампања организиран од LYMEC во Хелсинки, Финска;
Сертификат за учество на конференција оргнанизирана од страна на ISEEL на тема “Liberal Past and present for better future” во Марибор, Словенија;
Учество во младинска размена, организирана од страна на Servizio Civile Internazionale-Italia на тема “One Land foe every taste” во Сицилија, Италија;
Учество на “Young Leaders Meeting” оранизиран од страна на LYMEC во Солун, Грција;
Сертификат за учество во Erasmus+ проектот “Empowering Youngsters to improve their influence on decision making processes” одржан во Холандија;
Сертификат за успешно комплементирање на тренинзите од програмата “Политички дијалог помеѓу младите политичари во Република Македонија” организиран од Охрид институтот и National Endowment for Democracy, во Скопје ,Македонија;
Учество на “Обука за ПР настапи на претставници на локални организации на ЛиДеМ” организиран од страна на ЛиДеМ и VVD во Скопје, Македонија.

Партиска Кариера
2010-2014 Секретар на ЛиДеМ-Куманово.
2010-2015 Член на Извршен Одбор на ЛиДеМ
2011 Станува член на ЦО на ЛДП
2011-2015 Портпарол на ОО ЛДП-Куманово
2013-2015 Потпретседател на ЛиДеМ

Контакт
janevicfilip@gmail.com    ;    portparol@ldp.mk
тел +389 78 206 387