Пратеници на ЛДП во Собранието на РМ

ГОРАН МИЛЕВСКИ

Роден на 1.11.1978 во Битола. Македонец.

Дипломиран економист; магистер по бизнис администрација МБА – Менаџмент, Економски факултет – Прилеп.

Активности во Собранието:

 • Комисија за економски прашања, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член

Е-пошта: g.milevski@sobranie.mk

________________________________________________________________________

ЈУЛИАНА НИКОЛОВА

Родена на 14.7.1975 во Велес. Македонка.

Дипломиран професор по информатика, Природно-математички факултет – Информатика.

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата,заменик-член

Е-пошта: j.nikolova@sobranie.mk

________________________________________________________________________-

НИКИЦА КОРУБИН

Родена на 22.5.1976 во Скопје. Македонка.

Магистер по археологија и историја на уметност, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“.

Активности во Собранието:

 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член