Претседател

Goran-Milevsk

Горан Милевски

роден во Битола

Образование

Средно економско училиште „Јане Сандански“ – Битола

Дипломиран економист по меѓународна економија, Економски факултет – Прилеп

Магистрант по Менаџмент и бизнис администрација на тема: „Развој на мали и средни бизниси со акцент на Битола“, Економскиот факултет – Прилеп

Работен ангажман

2004 – 2014 година, вработен во СОЕУ „Јане Сандански“ – Битола како наставник по економски предмети.

од 2014 година, избран пратеник во Собранието на Република Македонија.

Општествен ангажман

2005 – 2009; 2009 – 2013 година, Советник во Советот на Општина Битола.

2014 – тековно, пратеник во оставка во Собранието на Република Македонија

Партиски ангажман

2000 – 2002 година, потпретседател на Либерално-Демократската Младина

2002 – 2004; 2004 – 2006 година во два мандати избран за генерален секретар на Либерално-Демократската Младина

2006 – 2008; 2008 – 2010 година во два мандати избран за претседател на Либерално-демократската младина

од 2007 – тековно, член на Извршниот одбор на ЛДП

2013 – 2015 година, Потпретседател на ЛДП

од 2015 година, Претседател на ЛДП