Советници на ЛДП

Име Презиме Општина
1. Силвана Трбогазова Аеродром
2. Даниела Кржовска Берово
3. Валентин Груевски Битола
4. Јован Налбанти Битола
5. Динчо Крстев Босилово
6. Соња Ѓорѓиева Виница
7. Зоран Стојанов Гази Баба
8. Тихомир Ручкоманов Гевгелија
9. Игор Вељановски Град Скопје
10. Ѓоко Танев Демир Капија
11. Марина Чорбеска Кисела Вода
12. Ане Савеска Кичево
13. Дени Богатинов Кочани
14. Наташа Митевска Кратово
15. Ивица Костовски Куманово
16. Иванчо Котевски Новаци
17. Рената Арнаудова Охрид
18. Горан Ајтарски Пехчево
19. Тони Стојановски Пробиштип
20. Кристина Митева Радовиш
21. Штерјо Ѓеорѓиев Свети Николе
22. Верица Буралиева Струмица