Советници на ЛДП

1 Марјан Здравковски Аеродром
2 Звонко Миовски Берово
3 Валентин Груевски Битола
4 Александар Касапов Битола
5 Биљана Гавровска Босилово
6 Елена Тевчева Велес
7 Соња Ѓорѓиева Виница
8 Зоран Стојанов Гази Баба
9 Петар Апостолов Гевгелија
10 Зоран Шапуриќ Град Скопје
11 Ивица Тодоровски Ѓорче Петров
12 Коце Михајлов Зрновци
13 Владимир Кироски Карпош
14 Игор Вељановски Кисела Вода
15 Боби Мојсоски Кичево
16 Соња Мазаковска Крива Паланка
17 Ивица Костовски Куманово
18 Бранче Јовановски Новаци
19 Дејан Блажески Охрид