Програмски декларации на ЛДП
од Собранието на ЛДП – 2018 год.

Предлог декларација за поттикнување на спортскиот дух и правилен развој на младите

Предлог декларација – Малите и средните претпријатија основен двигател на домашната економија

Предлог декпарација – 2025 година – Македонија еколошка држава

Предлог декларација за реформи во образованието

Предлог декларација за човекови слободи и права

Предлог – Декларација за зголемување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа