М-р Ивица Тодоровски, директор на Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Северна Македонија, како досегашен Претседател на КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДИРЕКТОРИ НА НАЦИОНАЛНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ СЛУЖБИ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ICSEED-18), со поздравен говор го отвори состанокот, ги информираше присутните за активностите на УХМР во измината година. Потоа, Претседателството со Конференција го предаде на Директорот на Израелската Метеоролошка служба, г-дин Нир Став. Покрај излагањето на Директорите за напредокот на своите национални Хидрометеоролошки служби една од темите на конференцијата беше размена на хидролошки и метеоролошки податоци, информации, предвидувања и предупредувања во рамките на ВТОРАТА ФАЗА НА ПРОЕКТОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА РАНА НАЈАВА НА НЕПОГОДИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (SEE-MHEWS-A). https://public.wmo.int/…/data-exchange-improves-early-warni…

Галерија

Recommended Posts