Членови на ИО на ЛДП

Горан Милевски – Претседател
Боби Мојсоски – Генерален секретар
Јулијана Николова – Претседател на Форум на жени на ЛДП
Моника Зајкова – Претседател на ЛиДеМ
Зоран Шапуриќ – Аеродром
Валентин Груевски – Битола
Марјан Костадинов – Виница
Дуфе -Кукоски – Гази Баба
Ивица Тодоровски – Ѓорче Петров
Владимир Кироски – Карпош
Јован Манасијевски – Карпош
Илија Нешковски – Карпош
Игор Вељаноски – Кисела Вода
Анета Ефтимовска – Куманово
Велимир Кузмановски – Куманово
Јане Станкоски – Прилеп
Дејанчо Цветановски – Центар

Горан Милевски – Претседател на ЛДП / Пратеник / М-р по економски науки

Боби Мојсоски – Генерален секретар на ЛДП / Дипл. Шумарски инженер

Јулиана Николова – Претседателка на Форум на жени на ЛДП / Пратеник / Дипл. Информатичар

Моника Зајкова – Претседателка на ЛиДеМ / М-р по политички науки

Проф. д-р Зоран Шапуриќ – Министер во Влада

Валентин Груевски – Претседавач на Совет опш. Битола / Дипл.

Дуфе Кукоски – Дипл. сообраќаен инженер

Ивица Тодоровски – Директор на УХМР / Дипл. машински инженер

Владимир Кироски –

Јован Манасијевски

Игор Велјановски

Дејанчо Цветановски – Помошник директор на ИТ / Дипл. Информатичар