Членови на ИО на ЛДП

Горан Милевски
Претседател на ЛДП
М-р по економски науки
Министер за локална самоуправа

Боби Мојсоски
Генерален секретар на ЛДП

Дипл. Шумарски инженер

Јулиана Николова
Потпретседател на ЛДП
Пратеник
Дипл. Информатичар

Моника Зајкова
Потпретседател
на ЛДП
М-р по политички науки

Игор Вељаноски
Потпретседател на ЛДП
Дипл. социјален работник

Проф. д-р Зоран Шапуриќ
Потпретседател на ЛДП

Димитар Ванчов
Претседател на ЛиДеМ
М-р по правни науки

Билјана Аврамовска Ѓореска
Претседателка на Форум на жени на ЛДП
М-р по меѓународна и европска безбедност

Валентин Груевски
М-р по економски науки
Претседавач на Совет опш. Битола

Владимир Кироски
Дипл. Архитект

Ивица Тодоровски
Дипл. машински инженер

Д-р Илија Нешковски
Спец. Интернист

Анета Ефтимовска

Дејанчо Цветановски
Дипл. Информатичар