Моника Зајкова
Претседател на Либерално-демократска младина