Skip to content

Кенан Елези, член на Советот од редовите на ЛДП, именувам за заменик градоначалник на општина Маврово и Ростуше

Кенан Елези, член на Советот од редовите на ЛДП, именувам за заменик градоначалник на општина Маврово и Ростуше

Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски за свој заменик во случај на спреченост и отсуство од работа го именува Кенан Елези, член на советот на општина Маврово и
Прочитајте повеќе