Моника Зајкова
Потпретседател на ЛДП одговорен за:

– Меѓународна политика
– Младинска политика
– Правни работи

Јулиана Николова
Потпретседател на ЛДП одговорен за:

– Образование
– Човекови права
– Дигитализација

Игор Вељаноски
Потпретседател на ЛДП одговорен за:

– Даночна политика мали и средни претпријатија
– Социјално претприемништво
– Локална самоуправа

Зоран Шапуриќ
Потпретседател на ЛДП одговорен за:

– Животна средина и климатски промени
– Развој на мал и среден бизнис преку инвестиции
– Рурален развој и земјоделие