Претседател
на Либерално-демократската партија:
Горан Милевски