Боби Мојсоски

Боби Мојсовски е роден на 1.4.1972 во Кичево. Тој е Дипломиран инженер по дрвна индустрија, пратеник во македонското собрание и е член и генерален секретеар на Либерално Демократска Партија (ЛДП).

Активности во Собранието на РСМ:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
  • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член