Моника Зајкова

Моника Зајкова,

Родена: 1991 год. во Скопје

 

Образование:

 • 2017 година положен правосуден испит.
 • 2016 година магистер на правни науки од областа на граѓанско право, на Факултетот за
 • Правни науки при ФОН Универзитет, просек 10,00.
 • 2009/2010 година дипломиран правник на Факултетот за Правни науки при ФОН Универзитет,
 • просек 10,00.
 • 2008/2009 година завршено средно економско-правно училиште во СЕПУГС ,,Васил
 • Антевски-Дрен” -Скопје.

 

Професионален ангажман:

На парламенталните избори 2020 год. избрана за Пратеник во Собранието на Република Северна Македонија

 

 • Член на Комисијата за европски прашања
 • Член на Комисијата за надворешна политика
 • Член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите
 • Заменик член на Комисијата за прашања на изборите и именувањата
 • Претседател на пратеничката група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Латвија и Литванија
 • Член на Делегацијата во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС на ОБСЕ)
 
Претходно искуство
 
 • 01/08/2019 – 01/09/2021 Посебен советник за прашања од областа на регионалниот развој во Кабинетот на Министерот за локална самоуправа (назначена за Шеф на кабинет од страна на министерот)
 • 22/08/2018 – 31/07/2019 Помлад соработник во Собранието на Р.Македонија, Сектор на Генерален секретар
 • 24.04.2018 – 21.08.2018 Работно искуство на работна позиција надворешен советник во Собранието на Р.Македонија во Комисија за европски прашања, Законодавно-правна Комисија, Комисија за надворешна политика, Комисија за економски прашања и Национален Совет за европски интеграции во Собранието на Р.Македонија;
 • 3 години работно искуство како приправник вработен во Адвокатско друштво Китановски во Скопје;
 • 1 година работно искуство како демонстратор по предметите соцологија на право и уставно право на Правниот факултет при ФОН Универзитет во академската година 2013/2014;
 • 5 месеци работно искуство како демонстратор по предметот социологија на право на Правниот факултет при ФОН Универзитет во академската година 2012/2013 ;
 • 5 месеци работно искуство како демонстратор по предметот облигационо право на Правниот факултет при ФОН Универзитет во академската година 2011/201