Горан Милевски

Горан Милевски, e член на Либерално-демократската партија од 1995 година. Од 2015 година ја извршува функцијата претседател на ЛДП. Додека за министер за локална самоуправа е избран на 27.06.2019 година

Образование:

 • 2017 година студент на трет циклус на студии, насока – Маркетинг Економски факултет – Прилеп
 • 2017 година Магистер по Бизнис администрација МБА – Менаџмент, Економски факултет – Прилеп
 • 2004 година Дипломиран економист, насока меѓународна економија, VII-1 степен, Економски факултет – Прилеп
 • 1997 година Економски техничар, СОЕУ “Јане Сандански” – Битола

Професионален ангажман:

 • 2016-2019 година
  • Пратеник и член на собраниските комисии:
   • Ко-претседател на мешовитиот парламентарен комитет за стабилизација и асоцијација МК – ЕУ
   • Национален совет за евроинтеграции
   • Комисијата за економски прашања, претседател
   • Комисија за финансирање, член
   • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
   • Комисија за здравство, заменик член
   • Претседател на Пратеничката група на Собранието на Р.С. Македонија со Парламентот на Кралството Данска
   • Член на Пратеничките групи на Собранието на Р. С. Македонија за соработка на Парламентот на Кралството Белгија, Парламентот на Канада, Парламентот на Големото Војводство Луксембург и со Парламентот на Кралството Холандија

 • 2014 – 2016 година
  • Пратеник и член на собраниски комисии:
   • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија
   • Комисија за финансирање и буџет, член
   • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
   • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
   • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
   • Претседател на Пратеничката група на Собранието на Р. Македонија за соработка со Парламентот на Украина
   • Член на Пратеничките групи на Собранието на Р. Македонија за соработка со Парламентите на Р. Исланд и Кралството Норвешка и Парламентот на Канада

 • 2004 – 2014 година
  • вработен во Средното општинско економско училиште “Јане Сандански” – Битола, како наставник по економски предмети: Деловно работење, Бизнис, Основи на бизнисот, Менаџмент, Сметководство, Кариерен Центар

 • 2012 година
  • стекнато уверение за положен испит за Директор на средни училишта во Државниот испитен центар – Скопје

 • 2009 – 2013 година
  • избран за советник во Советот на општина Битола, како член на коалициона листа
  • Член на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина

 • 2005 – 2009 година
  • избран за советник во Советот на општина Битола, како носител на листата на ЛДП
  • Член на:
   • Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина
   • Комисијата за спомен обележја