Општински Организации

Инофрмирајте се повеќе за нашите општински организации низ земјата

Либерално-демократска младина

Дознајте повеќе за активностите на Либерално Демократската Младина

Што не прави либерали?

 • Слободното изразување е темел на либералното општество

  Без него, демократијата е невозможна!

 • Либерализмот пред се - значи еманципација

  Еманципација од стравовите, неговите несоодветности, од предрасуди, од дискриминација, од сиромаштија.

 • Целосно и рамноправно учество на жените

  Нивното учество во јавниот живот е од суштинско значење за изградба и одржување на силно, енергично демократско општество.

 • Слободна и автономна личност

  Преку редовно информирање на граѓаните за нивните права и начините на кои можат да ги остварат. Заштита и промоција на индивидуата и индивидуалноста.

Nikolova-Julijana

Јулиана Николова

Пратеник

Повеќе…

????????????????????????????????????

Ивица Тодоровски

Директор на УХМР

Zoran_Shapurich_Minister-1

Зоран Шапуриќ

Министер во Влада на РСМ

Повеќе…

avramchev krug

Филип Аврамчев

Директор на Универзална Сала – Скопје

Валентин Груевски-1

Валентин Груевски

Претседавач на Совет – Битола

Повеќе…

Blagoj INdov-1

Благој Индов

Директор на Државен инспекторат за земјоделство

????????????????????????????????????

Зоран Павловски

Државен Секретар
во Министерство за економија

ile-mitkovski (2)

Иле Митковски

Директор на АППРМ
Честит 22 роденден ЛДП!

Либералната демократија е за човековите права и слободи, каде индивидуата е во центарот на интерес.Слобода, рамноправност, толеранција, човекови права, економија базирана на либерални принципи, каде пазарот ги одредува односите, со минимална партиципација на државата, отворен пазар, слободна трговија, слобода на движење, пазарна економија, приватна сопственост. 22 години ЛДП ги застапува идеите и вредностите на либералната