ЛИДЕМ – МОДЕРЕН, МУЛТИМЕДИЈАЛЕН И ДИРЕКТЕН

ЛиДем е модерен бидејќи е посветен на сегашноста. ЛиДеМ е мултимедијален поради тоа што верува во дигитализацијата. ЛиДем е директен затоа што верува дека само искрените заложби можат да водат директно до целта.

ЛиДеМ сака да ги доближи своите идеи, односно својата политика до поголем број луѓе поради тоа што проактивните либерални политики се повеќе од потребни сега и веднаш, а посебно во време на ваква криза.

Следете ја и приклучете се на Либерално-Демократската Младина (ЛиДеМ) за либерални младински идеи.

dimitar-vanchov

Димитар Ванчов

Претседател на Либерално-демократска младина

Активности и Новости

ЛДП и ЛиДеМ, учесници на Алумни од Регионалната либерална политичка академија (РЛПА)

Во период од 17 до 22 ноември 2019 година во Брисел, Белгија, членовите на Либерално Демократската Младина вклучително со претседателот на ЛиДеМ Димитар Ванчов и поптретседателката на ЛДП Моника Зајкова,
Прочитајте повеќе

Поврзете се со Либерално-Демократската Младина (ЛИДЕМ):