Контактирајте го нашиот тим и прашајте што ве интересира во врска со нас, нашата програма и нашите активности.

ЦЕНТРАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА

Ул. Васил Главинов бр.14-1/7, 1000 Скопје, Р.С.Македонија

ТЕЛЕФОН

+389 (0)2 3111-816