ИМА ИЗБОР - Овде и сега - 2016 год.

Претседателски избори - СТОЖЕРНИ ЗАЛОЖБИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИОТ КАНДИДАТ ОД ОПОЗИЦИЈАТА – 2014 год.

ИМА ИЗЛЕЗ - Партија на модерни идеи - 2011 год.