Денеска канцеларијата на ЛДП ја посети Ади Шкаљич, претставник на Фондацијата Борис Дивкович од Р. Босна и Херцеговина.
Целта на посетата е подготвување и потпишување на договор за меѓународна соработка помеѓу Либералниот Институт, Фондација Борис Дивкович и Интернационалната Шведска Фондација за финансирање на активности во земјата и регионот со цел промиција на Либералната идеја, пред се помеѓу младите.
Договорот ќе биде потпишан од страна на Извршната директорка на Институтот и член на Извршниот одбор на ЛиДеМ- Санда Крекиќ.

Галерија

Recommended Posts