Skip to content

ЛДП и ЛиДеМ, учесници на Алумни од Регионалната либерална политичка академија (РЛПА)

ЛДП и ЛиДеМ, учесници на Алумни од Регионалната либерална политичка академија (РЛПА)

Во период од 17 до 22 ноември 2019 година во Брисел, Белгија, членовите на Либерално Демократската Младина вклучително со претседателот на ЛиДеМ Димитар Ванчов и поптретседателката на ЛДП Моника Зајкова,
Прочитајте повеќе