Skip to content

Младите либерал-демократки се борбени и успешни. Жената може подеднакво квалитетно како и мажот, во секоја можна професија