Skip to content

ЛДП: Членката на ИО Цветанка Геговска, успешно ја заврши Академијата “The Alliance of her”.

ЛДП: Членката на ИО Цветанка Геговска, успешно ја заврши Академијата “The Alliance of her”.

Цветанка Геговска, успешно ја заврши најсовремена наставна програма за жени Академијата “The Alliance of her”. Нашата членка на Извршниот одбор заедно со сегашните и идните лидерки од Источна Европа ги
Прочитајте повеќе