Skip to content

Форумот на жени учесник во проектот „Практикувај Демократија“ спроведуван од ВФД, во соработка со Форумот за разумни политики и со поддршка од British Embassy Skopje

Форумот на жени учесник во проектот „Практикувај Демократија“ спроведуван од ВФД, во соработка со Форумот за разумни политики и со поддршка од British Embassy Skopje

Во рамките на проектот „Практикувај Демократија“ спроведуван од ВФД, во соработка со Форумот за разумни политики и со поддршка од British Embassy Skopje беше одржана обука за ефективни комуникации од
Прочитајте повеќе