Во неделата, 10.11.2019 год., се одржа редовното изборно Собрание на Општинската организација на Либерално-демократската партија од Петровец.
Во присуство на значителен број на делегати беше усвоен извештајот за работата на ОО во изминатиот период, како и планот на активности за периодот кој следи.
Меѓу другото, од страна на присутните делегати беа избрани новите состави на Општинскиот одбор и Надзорниот одбор на Општинската организација.
За Претседател на Општинската организација на ЛДП Петровец е реизбран Горан Јакимовски, м-р по земјоделски науки.

Галерија

Recommended Posts