ЛДП инсистираше долги години на формирање независна и професионална Комисија за спречување и заштита од дискриминација, затоа што тоа е во кодот на нашето постоење и како членови и како партија. Комисијата ја има целата наша поддршка да работи по сопствено професионално наоѓање и ние ја почитуваме нејзината работа и ја повикуваме да биде уште поодлучна во својата мисија.
🟡Тоа не нѐ спречува да изразиме изненаденост и крајно разочарување од Мислењето на Комисијата во кое се утврдува дека ЛДП како партија извршила “вознемирување врз основа на политичка припадност и други уверување” по претставката поднесена од Габриела Илиевска, врз основа објава на Фејсбук профилот на ОО ЛДП Битола.
🔵ЛДП ниту била информирана за претставката, ниту е побарано мислење во текот на постапувањето на Комисијата. Воедно, правниот тим на ЛДП не може да определи од Образложението на Комисијата во која смисла на Законот за спречување и заштита од дискриминација е направено било какво вознемирување, со кое би сè овозможило да се преземат корективни мерки и во рамките на партијата и во рамките на општеството за да се реализира основната цел на законот, а тоа е да се делува превентивно за спречување на било каков вид на дискриминација во општеството и да се понесе лична одговорност за оние кои вршат дискриминација врз било кој граѓанин или граѓанка на Македонија.
🟣ЛДП е партија која до крај ќе ги почитува правните и демократските механизми во државата, не бегајќи од никаква одговорност. Извинувањето или бришењето на објава е полесниот дел од работата, тоа можеме да го направиме и ќе го направиме со чувство на доблест и правичност. Но, нема да се откажеме од инсистирање на целосно разјаснување на случајот и на за нас спорното мислење и образложение на Комисијата.
👇🏻Оттаму, ЛДП ја информира јавноста дека ги презема следните чекори:
1️⃣ Правниот тим на ЛДП ќе поднесе жалба до Комисијата за донесеното Мислење и ќе побара детално објаснување. За резултатите од процесот дополнително ќе ја информираме јавноста.
2️⃣ Согласно препораката на Комисијата, спорната содржина веднаш ќе биде отстранета од социјалните мрежи. Доколку во жалбената и евентуалната судска постапка се утврди дека содржината не била спорна согласно ЗСЗД истата ќе биде повторно објавена на социјалните мрежи.
3️⃣ Согласно препораката на Комисијата, ЛДП ќе упати писмено извинување до подносителот на претставката, воедно информирајќи го подносителот дека партијата го прави тоа почитувајќи ја Комисијата и институциите во државата едновремено поднесувајќи жалба на Мислењето на Комисијата за разјаснување на случајот и во насока на превентивно делување во општеството од сите чинители. Извинувањето во никој случај не може да се третира како одобрување на политиките, политичката активност и на способноста на подносителот за извршување на важната општествена функција, за која целосно го задржуваме правото на слобода на мисла и на говор без дискриминација.
4️⃣ Согласно препораката на Комисијата, ЛДП не само што ќе се воздржи од изразување на содржини кои предизвикуваат било какво вознемирување заснована на било која од дискриминаторските основи, туку и жестоко ќе инсистира никој во општеството така да не се однесува.
5️⃣ ЛДП ќе побара писмено објаснување од страна на Комисијата зошто воопшто нема реагирано по основа на допрен глас по канонадата на јавен говор полн со омраза врз основа на пол и политичко убедување на кое е изложена претседателката на ЛДП Моника Зајкова, во смисла на вознемирување и дискриминација согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација.
🟡Уште еднаш, ЛДП ја изразува својата целосна поддршка на работата на Комисијата и изразува отвореност и подготвеност за заедничка соработка со цел спречување и заштита од дискриминација на сите македонски граѓанки и граѓани.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *